Over de vereniging


Onze speelzaal bevindt zich in de gymzaal van de basisschool, gelegen naast de kerk. De vereniging telt alleen seniorleden, zowel dames als heren. De vaste speelavond is op dinsdag van 20.00 uur tot 21.30 uur. Op de eerste en de derde dinsdag van de maand wordt er training verzorgd. Op de overige dinsdagen kunnen leden vrij tafeltennissen. Wekelijks worden er voor de verenigingsladder wedstrijden gespeeld. Smash 70 komt uit in diverse competities. Thuiswedstrijden zijn ook op dinsdagavond. Geïnteresseerden zijn altijd welkom!

Geschiedenis


Nadat een aantal Noordhoekse jongeren enkele jaren recreatief in een vlasschuur tafeltennis hadden gespeeld, werd in 1970 de vereniging opgericht. Aanvankelijk genaamd “Smash” maar omdat bleek dat er meerdere verenigingen met deze naam waren , werd naam aangepast in Smash 70. Vanaf dat moment kon gebruik worden gemaakt van de gymzaal van de lagere school. Hierin konden niet meer dan 3 tafels staan.

 

Op 30 april 1970 vonden de eerste Noordhoekse Tafeltenniskampioenschappen plaats en vanaf die datum konden geïnteresseerden zich als lid inschrijven. Er hadden zich 46 leden aangemeld. De formele oprichtingsvergadering vond plaats op 22 mei 1970. Tijdens deze vergadering werd het eerste officiële bestuur gekozen dat bestond uit Kees en Antoon Coppens, Leon van der Horst, Quirien Jongmans en Tonnie van der Sanden.

Nog in het oprichtingsjaar werd een jongensteam ingeschreven in de NTTB competitie, in het jaar daarop gevolgd door het eerste seniorenteam (4e klas heren) en enkele meisjesteams. In 1974 speelden er 9 teams competitie. Dit aantal is alleen in 1990 geëvenaard. Het ledenaantal breidde zich in de aanvangsjaren snel uit tot 71 in 1972. Gelukkig werd in 1973 de gymzaal verbouwd waardoor er 6 tafels geplaatst konden worden. In de jaren 80 bereikte het damesteam diverse successen. Dit team kwam jaren uit in de derde Divisie (landelijk) en bestond uit Lucy en José Coppens en Jacqueline van der Horst.

Met de jeugd werden wisselende successen behaald. Het ledenverloop onder de jeugdleden bleek echter zeer grillig. Vanaf 1990 daalde de belangstelling fors waardoor in 1992 noodgedwongen werd besloten te stoppen met de jeugd. Vanaf dat moment spelen er uitsluitend senioren. Later zijn nog pogingen ondernomen om opnieuw een jeugdgroep te starten maar helaas zonder succes.

Enkele hoogtepunten


 • In de beginjaren werd er jaarlijks een befaamd feest georganiseerd “’t Ballekesbal”
 • Om de kas te spekken werd er dikwijls tijdens oudjaar een oliebollenactie gehouden
 • Deelname aan wandelmars en sportwedstrijden tijdens Koninginnedag
 • In 1980 organisatie van succesvolle “West Brabantse Kampioenschappen” in Z’bergen
 • Tientallen malen deelname aan carnavalsoptocht Noordhoek
 • Tijdens Standdaarbuitense Dorpsweek werden demonstraties verzorgd
 • In 1992 wordt de verenigingsprijs Senioren op het Backhands toernooi gewonnen
 • Vanaf 1982 22 maal organisatie van befaamd mixed toernooi op woensdag voor Hemelvaart
 • Van 80 t/m 82 organisatie van voetbaltoernooi voor tafeltennisverenigingen
 • In 2010 ontvangt Leon van der Horst een Koninklijke Onderscheiding ivm 40-jaar bestuurslid
 • Ex-lid Lucy Rubbens-Coppens is 15 maal bekroond als clubkampioen dames
 • 3 leden hebben inmiddels meer dan 2.000 competitiewedstrijden op hun naam staan (ex-lid Leon van der Horst, Theo Coppens en Wim Hopmans)

Albert van Duren den Hollander (inmiddels ex-lid) is met 22 gewonnen clubkampioenschappen de beste verenigingsspeler ooit

In de afgelopen jaren is het ledental gestabiliseerd op een 25- tal leden waarvan er ca 15 actief spelen. Wim Hopmans en Theo Coppens zijn reeds vanaf oprichting lid. Al vele jaren komen we in de NTTB competitie uit met 3 teams die de thuiswedstrijden op vrijdagavond spelen. De vaste trainingsavond is op dinsdag van 20.00 uur tot 21.30 uur. Tot 2000 maakten we dikwijls gebruik van externe trainers maar nu verzorgen eigen leden dit. Belangstelling voor externe toernooien is afgenomen maar jaarlijks schrijven nog meerdere leden zich in voor de Moerdijkse Kampioenschappen te Z’bergen.